Bölüm Hakkında

Günümüzde hem bilginin kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme süreç ve biçimlerini etkilemektedir. Öğretim ortam ve materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara ve İnternete dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına itmektedir. Böylece öğretim-öğrenme teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Bu durum son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır.

Bu gelişmeler ve gereksinimler göz önünde bulundurularak kurulan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu öğretmen, eğitmen, akademisyen ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının ve sektör çalışanlarının; profesyonel öğretim tasarım süreçlerini destekleme ve geliştirme, çeşitli eğitim yaklaşımlarının yer aldığı araştırma yöntemlerini kullanma, teknolojinin eğitimle kaynaştırılması, öğretim süreçlerinin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesini etkili şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır.

Lisans programını tamamlayanlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden mezun olan kişiler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen, T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, eğitim-öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi, öğretim tasarımcısı, dijital öğrenme materyalleri tasarımı ve içerik geliştirme uzmanı, eğitim teknoloğu, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı gibi görevlerde çalışabilmektedirler .

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 4 akademik personel görev yapmaktadır.